Davids Blogg

mandag, mai 21, 2007

Logg Fra Mandag 21/05/07

Jeg og Lars dro en tur til byen med hvert sitt kamera og skulle ta nærbilder av diverse objekter vi fant ute. Renata kom også og hjalp meg litt. Når vi var ferdig kom vi på skolen og så igjennom bildene. Og fant ut at neste gang skal vi sette bildene i en bilde framvisning. Når framvisningen er lagt ut på nett så legger jeg til en link her.

onsdag, april 11, 2007

Undervisningsperioden - April/Mai

Animasjon, film og musikk. I denne perioden vil jeg jobbe med det meste. Når det står musikk? Så er jeg ikke helt sikker på hva det betyr? Skal vi lage egen musikk eller? Uansett så jobber jeg iallfall gjerne med film og animasjon.

Hva jeg har bidratt med i radiosendingene?

-Laget reportaje fra barnehage samt redigert
Jeg, Joakim og Renata fikk lov til å komme i Maurtua barnehage å gjøre opptak der. Vi trengte så tillatelse fra foreldrene, og da laget vi tillatelses-skjema.

-Laget jingler
Jeg fant lyder som Trond hadde lagt ut på filserveren og laget noen jingler. Noen eller en ble spillt på radio.

-Vært med på radioteatret
Jeg var en av stemmene under teatret, men var opprinnelig ikke satt opp som en av stemmeskuespillerne.

-Skrevet om underholdningskonkurransen i jula
Dette var en nyhetssak som skulle være med radioen.

-Laget sang
Vi var 4 stykker som var med på den sangen, og jeg var en av de som klappet og sang.

-Vært 2. vara som redaktør
Pga. ofte mangel på elever i klassen og enda vi bare er 12 stykker trengte vi rett og slett 3 redaktører

-Lydteknikker under begge radiosendingene
Jeg og Joakim var lydteknikkere under sendingene.

-Redigert begge sendingene som ble lagt ut på nett
Når sendingene ble sendt på skolen gjorde vi samtidig opptak som skulle legges ut på nett. Det ble noen småfeil her og der som måtte ordnes. Heldigvis gjorde vi også opptak av sendingene noen dager før, så jeg fikk redigert opptakene ferdig.


-Når alle bidrar med noe til radioprogammet vårt blir det et godt samarbeid i klassen. Da har alle noe å gjøre og da går alt mye enklere.


-Den største tabben med sendingene var at vi fikk få lyttere. Vi burde muligens satt opp sendingene på et annet tidspunkt eller kanskje fådd sendingene på klasserommene også? Også kortere sendinger. Tror de ble litt for lange.

tirsdag, mars 13, 2007

Logg Fra Tirsdag 13/03/07

Radiosendingene våre

Jeg, Lars og Joakim jobbet med å skrive om radiosendingene våre på nettsiden vår.
http://www.mkvadso.com/forelesningsnotater/index.htm

onsdag, februar 14, 2007

Undervisningsperioden - Feb/Mars

Radio. Innenfor radio er det vel ikke så mye forskjellig man kan gjøre. Det går vel mest på forskjellige typer sjangere. En nyhetssending, med humor kanskje? Jeg vil helst ikke jobbe på lufta, men heller redigere sendinger.

onsdag, februar 07, 2007

Logg Om Informasjonsfilm

http://www.mkvadso.com/david/Video/Index.htm

Gruppa består av: Maiken, Renata og David (meg)
Planen vår var egentlig at vi skulle lage en film om vår tur til Tromsø under filmfestivalen. Det endte med at det ble for lite filming så vi startet å lage en informasjonsfilm om skolen når vi var tilbake.

Oppgavene ble ikke så mye fordelt synes jeg. Vi bare gikk rundt på skolen, fant informasjon og filmet. Og det var det som sjedde når dagene gikk. Vi fikk filmet nesten alle linjene, untatt studiespesialisering, vi fikk filmet rektor, kantina, lærerne og biblioteket.

Når alt var i boks, kom redigeringen under hånd. Vi valgte å redigere sammen, istedenfor hver for seg. Vi satt på Maiken sin pc, og redigeringen tok lengst tid tror jeg.

onsdag, januar 10, 2007

Arbeidsplan oppg. 7: Ergonomi

-Skriv i bloggen om hvordan du arbeider på en ergonomisk, forsvarlig måte med data.
Frist: 31. januar kl. 11.45

Som oftest når jeg jobber i medier og kommunikasjon, så bruker jeg data. I dette faget er data et viktig verktøy siden vi jobber mye med dataprogrammer. Videoredigering, bilderedigering, nettproduksjon, alt dette, og mye mer krever pcer. Og derfor er pc en viktig del i arbeidet vårt.

Undervisningsperioden - Des/Jan

I denne perioden vil jeg lære mest mulig om film og video redigering, siden det er det er som er temaet vårt nå. Det er også viktig å fordele oppgavene likt mellom elevene, slik at alle får jobbe med alt.

Personlig ønsker jeg selv å filme mest mulig og lære om filming. Det er det jeg liker best og sånn ønsker jeg at denne undervisningsperioden skal være.

tirsdag, januar 09, 2007

Logg Til Prosjekt Og Fordypning

Mandag 08/01/07

Jeg og Lars startet dagen på hermetikken med møte med mentorene Ingjerd Skjelle og Hilde Mietinen.
Erik var syk i dag. Vi fikk en ny oppgave av Ingjerd og vi skulle finne ut hvor langt vi var kommet i arbeidet vårt. Oppgaven var å redigere en video å legge den ut på nett. Vi fikk tre uker på oss.
Vi tok med oppgaven på skolen og jobbet med den resten av dagen.
Vi kunne ikke jobbe med BB-Media fordi det er Erik sin oppgave og han har alt arbeidet der.

Logg Til Prosjekt Og Fordypning

Mandag 11/12/06

Som vanlig startet dagen på hermetikken med oppsummeringen vår.
Ingjerd Skjelle som er vår mentor sjekket arbeidet vårt og sa at vi burde oppsøke Kristian Wengen (en annen mentor vi har) for å lære mer om nettpublisering.Så det gjorde vi.

Etter det kom vi på skolen og jobbet bla annet med joomla (nettpubliseringsverktøyet) ut resten av dagen. Sammen med BB-Media og Polar Spectacle.

Logg Til Prosjekt Og Fordypning

Mandag 27/11/06

Hva gjorde jeg den dagen?
-Først møtte jeg opp på hermetikken og hadde møte
-Så kjøpte jeg og Lars ringperm til arbeidet våres
-Etterpå dro vi opp på skolen og jobbet med:
*Reklame for bedriften våres
*Jobbet med Web-Side for Blått Blikk Media
*Jobbet litt med Web-Side for Polar Spectacle, men hadde noen problemer-Så dro vi hjem

onsdag, november 29, 2006

Forelesning om komposisjon

Komposisjon:

Fra arbeidsplanen:Basert på elevforslagene, læreplanen, årsplanen og forskjellige aktiviteter, skal du i denne perioden:

18. Fotografering/komposisjon/utsnitt og perspektiv-Lære om og følge forelesning om de sju komposisjonsprinsippene.Les side 313-331.-Skrive forelesnings og pensumsnotat om komposisjon, i bloggen.-Lære om prinsippene for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder ved å følge forelesning om temaet.Les ”Kamera klar” side 111 til første avsnitt side 114.Skriv forelesnings og pensumsnotat om utsnitt og perspektiv.

Komposisjon betyr i vårt tilfelle: Hvordan en plasserer
forskjellige elementer og setter det sammen til et medieprodukt.
Posisjon = sted og plassering
Andre ord som betyr det samme er layout, design og utforming.


Sju komposisjonsprinsipper:
1. Balanse:
Hvordan ulike elementer står i forhold til hverandre.
(Fra forelesning)
Balanse er viktig for alle. Kunstneren, fotografen, web-designeren, syklisten, alle trenger balanse.
(Fra Inntrykk, Uttrykk)
Her er noen andre eksempler på balanse:

a) Symmetrisk balanse:
To element som er nøyaktig like på begge sider av en akse.

For å si det på en annen måte betyr symmetri at to enheter av en helhet er helt like eller speilvendte.
(Fra Inntrykk, Uttrykk)


b) Tilnærmet symmetri:
To halvdeler som er litt forskjellige, men likevel i tilfredsstillende balanse.

I bilder og kunst er det sjelden at symmetrien er 100%. Ofte ser vi at symmetrien er litt brutt ved at de to halvdelene er en tanke forskjellige.
(Fra Inntrykk, Uttrykk)


c) Asymmetrisk balanse:
For eksempel stort mot lite, tungt mot lett, mørkt mot lyst, rene farger mot svake farger.


d) Radial balanse:
Linjer eller former som stråler ut fra et sentrum.


Radial balanse betyr at linjer eller former stråler ut fra et sentrum, akkurat som eikene i et kjerrehjul, eller kornbladene i en blomst.
(Fra Inntrykk Uttrykk)

Balanse er et viktig ord i mange sammenhenger.
Den første gangen du prøvde å sykle, handlet det om å få kontroll over den fysiske balansen. En følelse av å miste balansen på sykkel er ubehagelig, ja redselsfull i verste fall.
Det er like viktig å få kontroll over balansen for kunstnerne.


2. Helhet:
En stil som kjennetegner en kunstner, eller metoden kunstneren bruker, danner helheten i bildet. Kunstnerens egen stil vil gi bilde en helhet og en etter hvert klarer man å kjenne igjen de forskjellige bildene til kunstneren.


3. Kontrast:
Bilder og musikk uten kontrast er kjedelig. Ja, det er egentlig en umulighet – og i hvert fall er det liten vits i flere bilder av typen «hvitt på hvitt».
(Fra Inntrykk, Uttrykk)
Kontrast er store og viktige forskjeller.
Variasjon er små og nesten ubetydelige forskjeller.

a) Materialkontrast:
Forskjellige materialer satt sammen skaper en materialkontrast.
Ser vi på arkitektur og interiør, er materialkontrast noe av det mest iøynefallende. Stål, stein, tre og glass er noen av byggematerialene en arkitekt har til rådighet.
(Inntrykk, Uttrykk)


b) Linjekontrast:
Linjer i natur og bilder skaper linjekontrast.
Mange av oss ønsker ikke høst eller vinter. Men fordelen er at da faller bladene av, og vi kan se de nydelige linjekontrastene i stammer og greiner. De ulike trærne har forskjellige greiner. Men det er andre former for linjer å by på også sånn som stein, fjell og snø.


c) Typografisk kontrast:
Kontraster i størrelse, form, vekt, styrke og farge er typografiske kontraster.
En klassisk regel sier at kontrasten bør være tydelig, ikke slapp og utilsiktet, for eksempel to fonter (skrifttyper) som ligner på hverandre.


d) Farge og valørkontrast:
Hvis et bilde er gråaktig, sier vi gjerne at ”kontrasten er dårlig”.
Mer bruk av lys og mørke og Ittens fargekontraster gir sterkere kontraster.


4. Framheving:
Å legge vekt på noe som er viktig.
for eksempel å framheve en gjenstand eller en følelse i et bilde.
”Framheving gjelder både konkrete og identifiserbare elementer i et kunstverk, men også det følelsesmessige utrykket”
(Inntrykk utrykk: side 323)

5. Mønster:
Gjentagelse av ett eller flere elementer, for eksempel dekor på en tallerken.
Visuelt mønster er en repetisjon av et eller flere elementer. For eksempel: bølgene på havet eller skisporene i snøen.

Bevegelse:
a) Grafisk bevegelse:
Hvordan øyet beveger seg fra ett punkt til et annet i et bilde.


b) Uheldige bevegelser:
En kunstner som lager et bilde kan ønske å holde på oppmerksomheten til publikum, og derfor plassere elementene slik at øyet beveger seg naturlig fra ett punkt til det neste.
Tilfeldig plassering kan føre til at oppmerksomheten svekkes og øyets bevegelse går bort fra bilde.


c) Horisontale og vertikale bevegelser:
Bare horisontale (vannrette) elementer kan føre at øyet glir ut av bildet.
Enkelte vertikale (loddrette) elementer forsinker dette.


7. Rytme:
for eksempel en mye og flytende rytme i et bilde av et bølgende åkerlandskap kan gi følelse av ro, men kanskje også kjedsomhet. En mer overraskende rytme kan brukes ved å sette inn elementer i bildet som gir mer spenning.


Regler for utsnitt:
1. Det regnes å være for mye luft hvis det tar for eksempel 1/3 til halvparten av plassen over, i et fotografi av et menneske. For lite hvis det er nesten ingen luft. Passelig med ca. 1/5 luft. (se side 111)
2. Det bør være mer luft i blikkretningen.
3. Dersom et bilde deles i tre, bør sentrale elementer plasseres langs linjene eller i krysningspunktene for linjene (se side 112)
4. Elementene bør plasseres slik at bildet er i balanse (se side 112).


Men: Regler kan brytes hvis en er bevisst effekten av det.

Plakatens Historie


”Plakat er en type grafisk design der kommunikasjonen med hjelp av ord og bilde må være enkel og økonomisk.”
(Inntrykk Utrykk: side 175)

Kunstplakater:
Utviklingen av kunstplakatene startet på slutten av 1800-tallet.
På plakatene uttrykte de det økonomiske, kulturelle og sosiale livet. Folk ville danne interesse hos andre med plakatene for nye produkter og underholdning.
Det ble stadig introdusert nye trykketeknikker på denne tiden, litografi gjorde det mulig å trykke i flere farger fra store steinplater.
Mannen Jules Chéret utviklet et nytt trykkesystem med 3-4 farger, når han trykket så trykket en tegning i svart på en lys bakgrunn, for eksempel blått på toppen med rød og en delikat gul-farge.

(Moulin Rouge: La Goulue 1891; Lithograph in four colors (poster), 191 x 117 cm; Private collection)


Den plakaten vi kjenner i dag kom av den industrialiserte trykketeknikken, og inspirerte kunstnere som Henri Toulouse-Lautrec og Pierre Bonnard til å benytte trykkformen som gjorde det mulig å spre deres grafiske arbeider et godt stykke ut over den snevre grensen av kunstinteresserte. Hensikten deres var selvfølgelig ikke å kommersialisere grafikken, men å demokratisere den grafiske kunstformen utenfor kunstinstitusjonenes trange ramme.

Etter som tida gikk ble plakaten mer og mer tilpasset behovet som det kapitalistiske samfunnet reiste. Siden utviklet plakaten seg bare i periferien av kunsten og etter hvert lagde sine egne uttrykksformer, selv om disse kunne bli påvirket av generelle kunstretninger. Sammen med fotografi, film og aviser kom også plakaten påvirke industrisamfunnets visuelle hverdag.

David Morso

Min Plakat


Logg om min plakat:

Når jeg startet arbeidet med min plakat hadde jeg ikke den fjerneste anelse om hvordan skulle se ut. Men den måtte ha noe med Polar Spectacle å gjøre.

-Mitt budskap med plakaten er at den skal vekke oppsikt og mange skal legge merke til den, på en god måte.

-Målgruppa mi er rett og slett alle. Den er ikke spesielt beregnet på noen, hverken eldre eller yngre.

-Det første jeg skulle ha til plakaten min var et bakgrunnsbilde. Det bildet jeg har, har jeg tatt selv og måtte ha noe til felles med de andre på gruppa mi. Felles er varme farger, litt sånn gule og lyse.
Deretter fant jeg et bilde av en krabbe som jeg kunne bruke i bildet mitt og fant ut at svart ramme passet best til plakaten.
Jeg sleit litt med overskriften på plakaten. Jeg fant en fin font
som jeg likte, men det visste seg at den var for utydelig og jeg
måtte bytte.

-For å få til et godt samarbeid i gruppa har vi jobbet sammen
og funnet et felles tema. Samarbeidet var veldig bra fra
da vi startet.

-Egenvurdering
Jeg er veldig fornøyd med plakaten min, jeg synes bildet mitt
passer fint med krabben på fronten. Den gule overskrifta mi
går i ett med den gylne atmosfæren på bildet. Nederst har jeg
lagt av plass til informasjonen som skal stå der nede i hvitt
på svart. Det er ikke noe jeg er spesielt misfornøyd med, med
plakaten og mener den er fin som den er.

tirsdag, november 28, 2006

Arbeidsplanen Desember-Januar

Arbeidsplanen for desember og januar bør være mer lik den fra august og september. Den arbeidsplanen oktober november er alt for komplisert og er ikke like forståelig som den første.

Men ivertfall
Innenfor film er jeg egentlig med på det meste. Men Ikke kunst og kanskje helst komikk. Liker gjerne meningsløse ting. Har også litt lyst til å jobbe animasjon.

Ny arbeidsplanperiode

Fra og med tirsdag 4. desember starter vi med ny arbeidsplanperiode. Temaet i den nye perioden blir film. Dere skal blant annet arbeide i grupper og lage en kortfilm.

I forbindelse med dette skal dere:
-Skrive om hvordan dere synes at undervisningen bør være denne perioden, for at dere skal lære så mye som mulig.

-Om det er noe spesielt innenfor film som dere ønsker å lære om.

-Dersom dere har ønsker for hvilken type film eller tema dere vil lage,
kan dere også skrive dette. Skriv i bloggen.

onsdag, oktober 25, 2006

Arc Giraff

-Startet i 1999 med 4 ansatte, nå 6 eiere, 4 aktive
-Kontor i Bergen, Oslo og Vadsø

Notater Fra André Kvernhaug kreativ leder i Arc Giraff:
-Det meste av plakater ble gjort digitalt fra ca. midten av 90-tallet, tidligere tegnet
-Direkte salg: annonser, konsertplakater
-Merkevarebygging: gjenkjenne selskapet/produktet
-Informasjon: omslag: bøker og cd-er
-Forbinde produktet med noe positivt
-Idé/Budskap – Kanal(er) – Effekt
-Farger de bruker: CMYK = Cyan, Magenta, Yellow og Karmocin

Krav: bruk ofte humor og overdrivelser, tenk positivt, identifiser deg med det positive i produktet. Du kan bryte grenser, men vær forsiktig
-Få mottakeren oppmerksom på det du skal arrangere
-Husk dato, hvor det er og når det er. Skriv gjerne musikksjangeren på plakaten.
-Først artistnavn, så lokale, deretter tid og sted, så billettpris til slutt. (Under hverandre på plakaten)Praktiske Tips:
Ta gjerne bilder med mobilen
Vær nøye med maler. Ha dem på en sikker plass
Bruk gjerne venner og kjente som testpersoner
Ikke gå deg vill – hold deg til tema
Tenk gjenbruk: det sparer tid neste gang
Noter ned ideer når de er der

torsdag, oktober 19, 2006

Anmeldelse Av Ensemble Nord Konsert

Lørdag 14 Oktober

Konserten foregikk i biblioteket klokka 12 lørdag morgen, og det var nesten fullt der alle de ca. 40 sitteplassene var fylt opp. Det hele startet med at de 4 hovedpersonene entret scenen (eller det var jo egentlig ikke en scene da, men heller et rom der vi alle var,) de presenterte seg, pratet litt om pepper og startet å spille.

Konserten som het Tyrkisk Pepper var ganske mye forskjellig musikk, alt fra tyrkisk (som den kjente Tyrkisk Marsj (av Mozart) til egyptiske og greske klassikere. Det var fint å høre på, og konserten varte i 45 minutt, som var en passe tid. Det er veldig vanlig at slike konserter var altfor lenge og man blir fort lei musikken, men her var det ikke tilfellet. Veldig bra.
Jeg likte musikken og det var en veldig god innsats av de 5 musikerne, vi blant publikum klappet som fy flere ganger før, under og etter konserten og det var et heidundrendes liv der vi satt. Det var både rolig og sprek musikk og publikum levde seg inn i musikken.

På konserten var det folk i alle aldre, og noen av de småbarna som var der kunne absolutt ikke sitte i ro og måtte gå frem og tilbake hele tiden under konserten. Man burde aldri ta med små barn på konsert! Ellers var det tydelig at de fleste var ganske interessert i musikken. Det var instrumental musikk (ingen sang), bortsett fra en melodi der det var en femte mann som het fra Afghanistan som ble presentert og startet å spille. Han spilte gitar og sang på sitt eget språk, det hørtes kanskje litt rart ut siden vi ikke er vant til å høre Afghansk, men det var veldig bra for det.
Det var 2 menn og 2 damer og de spilte hvert sitt instrument,
Tørris Koløen Bakke på bratsj, Ingrid Marie Willassen på fiolin, Ellen Ugelvik på piano, Eero Voitk på cello og Nemat på gitarsolo.

Toppers konsert. Terningkast:

Anmeldelse Av David Morso

tirsdag, oktober 03, 2006

Årsplan Oktober - November

Hvordan oppnå målene?

1. Mediekomm:
-Formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper.
-Gjøre rede for hva som særpreger reklame, informasjon og journalistikk

2. Mediedesign:
-bruke skisseteknikker til å visualisere ideer
-velge typografi som passer til budskap, uttrykk og layout, og bruke typografiske prinsipper for å oppnå god lesbarhet i ulike medier
-beskrive og bruke form- og fargekontraster
-bruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder
-gjøre rede for utviklingen av tegn og symboler og bruke dem bevisst i egne arbeider

3. Medieprod:
-beregne kostnader ved en medieproduksjon

1: Vi kan begynne med å lage reklame på plakater. Kanskje litt på data og?
Så skriver vi selv om særpregene til reklame, informasjon og journalistikk.

2: Lære om skisseteknikker og boktrykkerkunst. Ja for det meste lære og notere en del.

3: Ja, da blir det kalkulator folkens.

tirsdag, september 26, 2006

Regler

Bla ned og se at jeg har fulgt alle Vær Varsom-plakat reglene og klikk på linken å se at jeg har fulgt de på siden min også.

http://www.mkvadso.com/david/

fredag, september 22, 2006

Min Websidehttp://www.mkvadso.com/david/

Jeg startet min webside 12/09/06 som dere kan se.
På begynnelsen hadde jeg mange problemer: fargevalg, font, størrelse (på alt) og hva jeg skulle fylle de tomme feltene med? Det første ferdige resultatet ble som på bilde (over).
Kubesystemet kom til ved en tilfeldighet når jeg prøvde
meg fram med forskjellige ting på siden, og jeg likte det sånn som det så ut. Jeg tror jeg har en kontrast på siden, og det er egenkontrast: den svarte fargen fremhever den blåe og gjør den klarere. Hvis man sammenlikner det første, og det siste utkastet
ser man en del forskjeller.

-Først og fremst har jo navnet mitt dukket opp
-En logo må jo være med
-Tatt bort unødvendige linker og "andre ting"
-Tingene på høyre side er borte og erstattet med "Artikler" fra venstre
-Siden er mye smalere, fordi man ikke kunne se alt på alle datamaskiner
-En lyseblå farge på fonten har tatt over, som passer mye bedre på siden

Analyse Av Mkvadso

http://www.mkvadso.com/

Av David Morso

Forståelig Side
Mitt førsteinntrykk var at denne siden var veldig profesjonelt laget og at personen bak har gjort dette før. Siden er veldig bra laget og organisert.
Man finner alle artikler og linker på venstre side, samt nyttig informasjon.

Farger
Den har nesten gråblå bakgrunn med hvit forside, og det er en kald kontrast, men savner allikevel litt flere farger.
Siden er ekstremt ryddig og avslappende med kontrastene sine.

Ryddighet
Man kan se en medier og kommunikasjons logo øverst på
skjermen så man kan forstå hva dette dreier seg om. Veldig
fornøyd med valget av farger og trives godt med det.
Siden fungerer ganske godt og passer for folk i alle aldre, men blir kanskje en litt for kjedelig pga. det monotone mønsteret på siden.


Men for å komme til poenget, så er dette en veldig bra side. Godt jobba!